Regulatory Temperatury i Ciśnienia

Firma Danfoss oferuje szeroki wybór regulatorów ciśnienia i temperatury do zastosowań w chłodnictwie przemysłowym.

Zawory główne sterowane pilotem typu ICS: Zawór składa się z trzech głównych elementów: korpusu zaworu, elementu wykonawczego i pokrywy.
Funkcja realizowana przez zawór ICS zależy od zastosowanych zaworów pilotowych. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 52 bar, co umożliwia zastosowanie zaworu głównego typu ICS do czynnika CO2 oraz do innych wysokociśnieniowych czynników chłodniczych.

Zawory motorowe typu ICM składają się z trzech głównych elementów: korpusu, pokrywy wraz z elementem wykonawczym oraz napędu typu ICAD. Maksymalne cisnienie robocze wynosi 52 bar, co umozliwia zastosowanie zaworu motorowego typu ICM do czynnika CO2 oraz do innych wysokocisnieniowych czynników chłodniczych.

Zawór główny typu PM: Zawory PM są sterowane przez zawory pilotujące głównymi zaworami do regulacji ciśnienia i temperatury w instalacjach chłodniczych.

Oferta obejmuje również: zawory pilotowe, zawory do regulacji temperatury oleju, zawory przelewowe, rozdzielacze cieczy, zawory motorowe .

Zobacz więcej Zobacz mniej

ICS, Zawór serwosterowany

ICS to kompaktowy serwosterowany zawór regulacyjny.
Zawór składa się z trzech głównych elementów: korpusu zaworu, elementu wykonawczego i pokrywy.
Funkcja realizowana przez zawór ICS zależy od zastosowanych zaworów pilotowych. W zaworze ICS można osadzić jednocześnie do 3 zaworów pilotowych.
ICS są serwosterowanymi zaworami zarówno odcinającymi jak również regulacyjnymi (ciśnienia, temperatury) oraz do spełniania funkcji regulacji dwustanowej ON/OFF, przeznaczonymi do pracy w instalacjach chłodniczych. Zawory ICS są zaprojektowane do współpracy zarówno z nisko jak i z wysokociśnieniowymi czynnikami chłodniczymi (maksymalne ciśnienie robocze do 52 bar).
Zawory ICS mogą być zastosowane po stronie wysoko i niskociśnieniowej, w rurociągach ssawnych z para sucha i mokra, w rurociągach cieczowych bez zmiany stanu skupienia (np. bez rozprężania z zaworze).
Zawory ICS dostępne są, jako kompletny zestaw lub jako program elementów.

Zaprojektowany do zastosowań w chłodnictwie przemysłowym dla maksymalnego ciśnienia roboczego 52 bar/754 psig.
- Odpowiedni dla wszystkich powszechnie stosowanych czynników chłodniczych, w tym R717 i R744 (CO2) oraz obojętnych gazów i cieczy.
- Przyłącza umożliwiające bezpośrednie wspawanie w rurociąg.
- Przyłącza do spawania czołowego, mufa do lutowania, przyłącza do lutowania, przyłącza gwintowane
- Korpus wykonany ze stali odpornej na niskie temperatury.
- Zwarta konstrukcja i mała masa.
- Grzybek koronowy zapewniających stabilną regulacje nawet przy małych obciążeniach.
- Budowa modułowa.
- Korpus każdej wielkości dostępny z przyłączami różnych średnic i rodzajów.
- Możliwość zmiany zaworu silnikowego ICM w zawór serwosterowany ICS.
- Ręczne otwarcie.
- Zawór ICS jest wielofunkcyjnym zaworem, w którym można osadzić do 3 zaworów pilotowych w gniazdach pokrywy.
- Standardowy typoszereg zaworów pilotowych może być użyty z każdym zaworem z całego typoszeregu zaworu ICS. Zawory pilotowe mogą być bezpośrednio wkręcone w korpus zaworu ICS, co pozwala na unikniecie konieczności wykonywania połączeń lutowanych/spawanych lub zewnętrznych linii sterujących.
- Krócieć przyłączeniowy manometru do monitorowania ciśnienia wlotowego zaworu.
- Możliwość obrotu pokrywy głównej i ustawiania w jednej z 4 dostępnych pozycji, niewpływająca na działanie zaworu.

Gama produktów

ICM, Zawór motorowy

Zawory silnikowe typu ICM należące do rodziny ICV (Industrial Control Valve).
ICM są bezpośrednio sterowanymi zaworami silnikowymi, sterowanymi cyfrowymi silnikami krokowymi typu ICAD (Industrial Control Actuator with Display).
Zawory ICM są skonstruowane do regulacji procesem rozprężania na rurociągach cieczowych z lub bez zmiany fazy lub regulacji ciśnienia lub temperatury w suchych i mokrych rurociągach ssawnych i z gorącym gazem. Mogą być sterowane ręcznie lub przy pomocy specjalnego magnesu.

Zawory zaprojektowane do pracy w przemysłowych instalacjach chłodniczych. Maksymalne ciśnienie pracy to 52 bar/754 psig.
• Do wszystkich powszechnie stosowanych czynników chłodniczych, w tym R717 I R744 (CO2) oraz obojętnych gazów lub cieczy.
•Przyłącza umożliwiające wspawanie korpusu bezpośrednio w rurociąg.
• Przyłącza do spawania czołowego, mufa do lutowania, przyłącza do lutowania, przyłącza gwintowane.
• Korpus wykonany ze stali odpornej na niskie temperatury.
• Zwarta konstrukcja i mała masa.
Grzybek koronowy zapewnia stabilna regulację nawet przy małych obciążeniach.
Gniazdo zaworu odporne na kawitację.
Budowa modułowa
– Korpus każdej wielkości dostępny z przyłączami średnic różnych rodzajów.
– Naprawa polegająca na wymianie elementu roboczego.
– Możliwość zamiany zaworu silnikowego ICM w zawór serwosterowany ICS.
Otwieranie ręczne za pomocą panelu sterującego ICAD lub przy pomocy specjalnego magnesu MMT.
• Teflonowa płytka zaworu zapewnia maksymalną wewnętrzną szczelność.
Gama produktów

ICAD, Siłownik, do ICM Zaworu Motorowego

Siłowniki ICAD są dedykowane do zastosowań z zaworami silnikowymi typu ICM. Dostępne są dwie różne wielkości siłowników ICAD obsługujące wszystkie zawory z typoszeregu zaworów ICM. (20-65). Siłowniki mogą być sterowane zarówno elektronicznymi sterownikami firmy Danfoss lub standardowymi urządzeniami PLC. Zakres sygnałów interfejsu może być dostosowany

- Specjalnie zaprojektowany do przemysłowych instalacji chłodniczych
- Zaawanoswana technologia cyfrowego silnika krokowego
- Siedmiosegmentowy wyświetlacz LCD oraz trzy przyciski na panelu do programowani.
- Stopień otwarcia zaworu może byc obserwowany na bieżąco.
- Moze byc łatwo konfigurowany w zalezności od zastosowania (zmiana prędkości, regulacja dwustanowa ON/OFF, modulacja zaworu).
- Czas otwierania zaworu: 3-13 sekund (w zalezności od wielkości zaworu)
Modulacja ciągła lub regulacja dwustanowa ON/OFF.
- Mozliwośc nastawy prędkości podczas pracy
- Historia alarmów.
- Ochrona hasłem.
- Sygnał wejściowy: 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 V, 2-10 V.
- zapewnia dokładne odwzorowanie stopnia otwarcia zaworu: 0-20 mA, 4-20 mA (ICM).
- Rozdzielczość: 20 mikronów/krok (0.02 mm skoku trzpieńia/krok).
- Całkowita ilość kroków 250-1000 (w zalezności od wielkości zaworu)
- Kalibracja automatyczna, strefa neutralana.
- Zabezpieczenia: w przypadku odcięcia zasilania opcionalnie układ możemy wyposażyć w zasilacz UPS
- W przypadku odcięcia zasilania, zawór ICM może:
- zostać całkowicie zamknięty
- zostać całkowicie otwarty
- pozostać w tej samej pozycji, której sie znajdował podczas awarii
- osiągnąć charakterystyczny stopnień otwarcia danego zaworu.
Uwaga: wyamagane jest zapasowe źródło energii (bateria lub UPS).
- Hermetyczny silnik magnetyczny – podgrzewacz trzpienia nie jest wymagany.
- Obudowa: IP65 ~ NEMA 4.
- Aprobaty: CE (EMC)
Gama produktów

EVM/CV, zawory pilotowe/korpusy zaworów, do PM/PMC

Zakres zaworów pilotowych składa się z: Stało ciśnieniowych zaworów pilotowych, typu CVP (LP) i CVP (HP)
Różnicowych zaworów pilotowych, typu CVPP (LP) i CVPP (HP) Wysokociśnieniowych zaworów pilotowych, typu CVP (XP), do odtajania gorącym gazem CO2. Zaworów pilotowych sterowanych ciśnieniem z odniesieniem do przyłącza ciśnieniowego typu CVC. Zaworów pilotowych sterowanych temperaturą typu CVT/CVTO (niezależne od ciśnienia). Elektronicznie sterowanych, stałociśnieniowych zaworów pilotowych typu CVQ (zależny od ciśnienia)
Pilotowych zaworów elektromagnetycznych typu EVM (NC). Pilotowych zaworów elektromagnetycznych typu EVM (NO). Korpus typu CVH do zaworów pilotowych do montażu na zewnętrznych liniach sterujących. Odpowiedni do wszystkich niepalnych czynników chłodniczych, w tym R717 oraz obojętnych gazów/cieczy, w zależności od rodzaju materiału uszczelniającego.
Zawory pilotowe mogą być wkręcone bezpośrednio w zaworze głównym, unikając w ten sposób spawania, lutowania na zewnętrznych liniach sterujących.
Zawory pilotowe mogą być wkręcone, montowane bezpośrednio na zaworach głównych ICS lub PM lub zamontowane na korpusach CVH, na zewnętrznych liniach sterujących.
Wszystkie zawory pilotowe mogą być zastosowane do wszystkich wielkości zaworów głównych.
Bardzo dokładna regulacja ciśnienia i temperatury.
Kilka zaworów pilotowych może być podłączone szeregowo i równolegle do jednego zaworu głównego, co pozwala na uzyskanie różnych funkcji przez ten sam zawór główny.
Wszystkie zawory pilotowe są dostarczane z uszczelkami.
Gama produktów

Polub nas

Chcesz nas poznać?

Obserwuj nas na profilach społecznościowych