Regulatory ciśnienia i przepływu

Regulatory różnicy ciśnień i przepływu są to komponenty, które hydraulicznie równoważą układ pod względem ciśnienia i przepływu. Aby osiągnąć optymalne warunki dla układów ciepłowniczych, należy je wyposażyć w komponenty hydrauliki równoważącej. Poprzez regulację różnicy ciśnień i przepływu w układzie zapewniona jest prawidłowa równowaga hydrauliczna. To obniża natężenie przepływu i straty ciepła w układzie, podwyższa sprawność pracy pomp i zapewnia prawidłową dostawę c.w.u. i ogrzewanie do wszystkich użytkowników. 
Zobacz więcej Zobacz mniej

Regulatory różnicy ciśnień i przepływu /ograniczenia przepływu

Podstawowe dane
- DN15 - 250 mm
- kvs 0.4 - 400 m3/h
- PN 16, 25, 40 bar
- Maksymalna temperatura150º C*
- Połączeniegwintowane / kołnierzowe
- Nastawaregulowalna/ stała

Regulatory bezpośredniego działania różnicy ciśnień i przepływu/ograniczenia przepływu stosowane są głównie w układach ciepłowniczych. Regulator zamyka się przy rosnącej różnicy ciśnień lub gdy maksymalny zadany przepływ zostanie przekroczony.
 
Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu
Mechanizm funcjonowania regulatora: wysokie ciśnienie panujące przed zaworem regulacyjnym rurką impulsową jest przenoszone na dolną część membrany w regulatorze (przyłącze wyższego ciśnienia). Poprzez kanał w regulatorze średnie ciśnienie jest przenoszone z zaworu na górną część membrany (przyłącze niższego ciśnienia) . Siła napięcia sprężyny regulatora działa na górną część membrany powodując utrzymanie stałej różnicy ciśnień. Maksymalną wielkość przepływu uzyskuje się poprzez nastawienie dławienia na dławiku regulatora.
 
Regulator różnicy ciśnień i przepływu
Funkcje regulatora: regulator wyposażony jest w jedną membranę do regulacji przepływu (zamyka zawór dławiący) oraz drugą do regulacji różnicy ciśnień.
 
Wersja do montażu na rurociągu powrotnym: wysokie ciśnienie z rurociągu zasilającego przenoszone jest za pomocą przewodu impulsowego na dolną część membrany regulatora różnicy ciśnień, a niskie sprzed wlotu do zaworu (rurociąg powrotny) przenoszone jest na jej górną część . Wysokie ciśnienie przenoszone jest na dolną część membrany regulatora przepływu za pomocą przewodu impulsowego sprzed zaworu, a niskie ciśnienie za dławikiem regulacyjnym przenoszone jest poprzez kanał w regulatorze. Stały przepływ uzyskiwany jest w wyniku utrzymywania stałego spadku ciśnienia na dławiku. Wbudowana sprężyna regulatora przepływu utrzymuje stały spadek ciśnienia na dławiku regulacyjnym zapewniając w ten sposób przepływ na stałym zadanym poziomie.
 
Wersja do montażu na rurociągu zasilającym: wysokie ciśnienie za regulatorem (z rurociągu zasilającego) przenoszone jest na dolną część membrany a niskie ciśnienie ( z rurociągu powrotnego) przez przewody impulsowe przenoszone jest na górną część membrany regulatora różnicy ciśnień. Wysokie ciśnienie przenoszone jest za pomocą przewodu impulsowego, sprzed zaworu, na dolną część membrany regulatora przepływu, a niskie ciśnienie za dławikiem regulacyjnym przenoszone jest poprzez kanał w regulatorze na górną część membrany. Siła napięcia sprężyny regualtora przepływu działa na górną część membrany powodując utrzymanie stałej różnicy ciśnień na dławiku regulacyjnym zapewniając w ten sposób przepływ na stałym zadanym poziomie.  
  * Regulatory wyposażone w dodatkowe akcesoria mogą pracować w tempraturach do 200°C lub 350°C - więcej informacji w arkuszu informacyjnym.
Gama produktów

Polub nas

Chcesz nas poznać?

Obserwuj nas na profilach społecznościowych